На 20 октомври 2005 г. в Девическото /Радиното/ училище се учреди Литературния клуб към Къщата музей „Иван Вазов” в гр. Сопот. В своята работа същият се ръководеше от следните цели  и задачи:  популяризиране творчеството на местни творци,  откриване на литературен салон и възкресяване празниците на поезията в Сопот.
С  гордост можем да отчетем, че те са изпълнени. Нещо повече. През 2007 г. със съдействието на Община Сопот издателство „Звезди”, София издаде  сборника „Кътът роден ... магнит за спомени свещени”, в който поместиха свои творби освен членовете на Литературния клуб „Иван Вазов”  и други творци, живущи, работещи и учещи на територията на Сопот.  Сборникът бе илюстриран с творбите на седем художници и дърворезбари.  Той  доказа, че Сопот е град на творци – поети белетристи и художници, като обедини 50 такива.
Поетичните вечери и литературни четения на творци от Литературния клуб „Иван Вазов” в Сопот станаха традиционни по време на майските културни празници  и Вазовите празници в Община Сопот. През изтеклите пет години се състояха   десетки такива, както и промоции на нови книги на творци, членове на същия.
По случай 75-годишния юбилей на Къщата музей „Иван Вазов” и 160-годишнината  от рождението на народния поет на  всичките 21 творци от клуба бяха поместени  творби – стихове и разкази, на страниците на списание „Пламък”, кн. 5 - 6, 2010 г.
И  не на последно място можем да посочим и изявите на клуба и в други градове на страната – литературните четения в „Хисар”(2007), изнесения рецитал на авторски творби по случай 132-та годишнина от Априлското въстание в историческия храм „Свети Архангел Михаил” в Перущица (2008), гостуването на представителна група от клуба в Историческия музей в гр. Лом и участие в литературно четене там  (2009) и др.
В заключение бихме могли да кажем, че  Литературния клуб към Къщата музей „Иван Вазов” с цялостната си дейност е част от културния облик на Община Сопот.