Юлияна Дечева

СТИХОТВОРЕНИЕ

ЗИМНО
Ъгловата стряха,
ъгловат балкон.
Зинал е капчукът
да отмери тон
по водните каскади
на поток пенлив,
който се провира
зимен и игрив.
В песен да отрони
перлена снага
и мизантропно
да си свие
 в ъгъла следа.
Ъгловата гара,
ъгловат перон.
В ъгъла човек,
свит във сив балтон.
Като за начало
в  мъртвия сезон,
ъгълът ще стопли 
своя Робинзон.
Ще му дойде сила,
ще изпъне крак,
самотният човек,
превърнал се във знак. 
Лош или добър,
съдбата ще реши.
По-топло е когато
дните не брои.
Единствено очаква
неоновия влак,
превърнал го в надежда,
но с обратен знак.