Радка Георгиева

СТИХОТВОРЕНИЕ

БУРГАС
Градът събуден сънено мълчи
и тръпне от пронизващия вятър!
На пресекулки диша и хрипти,
като артист във земния театър!
Със прилива морето приближава
и ръкопляска с хиляди вълни.
Притихнало пред него се покланя
със пламнали в очите си искри.
Понякога щом в нощите се скрие
под  гъсти снегове и под мъгли
той  слуша как морето тъжно вие
в самотните си ослепели дни.
Но колко радост лятото донася!
Градът събуден къпе се в лъчи
и стича се от хора мравуняка
към плажа със пресятите следи.
Градът към синевата сутрин тича
и музика, и весел смях звучи,
все към морето влюбено наднича
с копнеж по чуждите, невидими земи.
Вълнува се сърцето му горещо!
Китарата му в дланите звъни.
Щом слънцето запали своите пещи,
настъпват веселите сини дни!