Ралица Христова

СТИХОТВОРЕНИЯ
 

ЯПОНСКО ПРОКЛЯТИЕ
"Да се влюбиш дано!"
древно японско проклятие.
Да познаеш погреб и зачатие,
да отпиеш до глътка мрака и лъча
и да се усмихваш на ръба!
Прокълната ­ никого да не
прокълнеш.
Отречена ­ да не се отречеш.
Но какво всъщност е Любовта?
Може би слепота?...
Или.. Висшезрима е Тя!

ПРИ СВЕТОФАРА
Тук ли се спряхме, тука ли
под прицел на толкоз очи?
Дори светофара в любопитство
   гори.
Ето заля ни в червено ­ като в заря.
В позлата косата любима огря.
После в зелено се смя.
В зелено, в зелено, но за нас
  забранено.
И щастлива, и тръпна,
и близо, и много далеч,
слушам гласа ти в просъница,
обещал ми жестока безсъница.
Забравям обстрела на тоз
Кръстопът.
С Теб съм ­ далеч и отвъд.
Нека спре часовника на ръката. 
Единствено жаля за отсъствието
  през летата. 
За живота пробягал без Теб,
за пътя безцелен в безводната степ.
Стоя прикована ­ без посока в света.
Чакам, може би, четвъртата
светлина?
Извън правилата на светофара,
към една сънувана гара.
Тя грее високо, където
е пътеводно Сърцето!