Дафинка Драганова

СТИХОТВОРЕНИЕ 

Ако центрофугата на живота
те е завъртяла ­
в депресия не изпадай,
да не си посмяла.
Не се оставяй да си лист обрулен
носен от вятъра на живота
наляво и надясно, нагоре и надолу.
Когато си сама ­ самотата забрави,
сълзи недей рони за миналите дни.
Не казвай дума, звук или пък стон,
забрави за хапчета, трева и алкохол!
Спомни си ти мечтите,
към небето погледни,
със свои криле полети!