Цочо Делев

СТИХОТВОРЕНИЕ

КОЙ?
Кой душата ми пробуди
от мъчителния сън?
Вий ли, бели пеперуди,
заиграли днес навън?
Кой сърцето ми принуди
радостно да затупти?
Вий ли, палавници луди,
полетели със шейни?
Кой ми погледа разнежи
и окрили мисълта?
Вий ли, картини свежи,
сътворени от снега?
Пеперудките се спряха
върху моята глава
и усмихнато казаха:
"Повика на любовта"...